Säkra takprodukter för alla tak

Tryggt att klättra och arbete på taket

Taksäkerhet

Med taksäkerhet från oss är det tryggt att ta sig fram och arbeta på taket. Alla produkter och montering helt enligt de regler och bestämmelser som finns. Taksäkerhetsprodukterna gör det till exempel möjligt för sotare och annan servicepersonal att säkert kunna arbeta och underhålla fastigheten.

Våra taksäkerhetsprodukter har genomgått krävande tester och är av hög kvalitet. Produkterna tillverkas under mycket noggrann kvalitetskontroll och uppfyller alla korrosions- och säkerhetskrav. Vårt sortiment är komplett för villor, bostadshus och industribyggnader.

När behövs taksäkerhetsprodukter?

Taksäkerhetsprodukter behövs för att förflyttning och arbete på taket ska vara säkert och enkelt. Enligt föreskrifterna måste byggnaderna ha fast förankrade taksäkerhetsprodukter och alla installationer med underhållsbehov måste nås längs fasta gångar. Flera olika myndigheter (Boverket, Arbetsmiljöverket mfl) och regler påverkar vad som krävs. 

Vid projektering och montering av taksäkerheten beaktas såväl lagar och regler som byggnadens arkitektoniska egenskaper och placering. Vid projektering av taksäkerhet på gamla byggnader så  utformar vi lösningen för att behålla byggnadens historiska eller arkitektoniska värden och inte störa stadsbilden. 

Montering eller modifiering av stegar, takbryggor, skyddsräcken etc som påverkar byggnadens utseende kan kräva bygglov.