SOLAR -Skensystem

Effektiv montering och väderbeständigt

Asennuskiskon karhennus

Skensystem

Med SADEX SOLAR-skensystem garanteras att solpanelerna är ordentligt monterade på taket eller annan önskad plats. Skensystemet är kompatibelt med SADEX SOLAR-takfästen och -monteringstriangeln, som kan användas för att installera solpaneler på både sadeltak och platta tak samt på väggar och på marken.

Sadex Solar-monteringsskena för sadeltak och platta tak med Solar-takfästen

Sadex Solar-monteringsskena för platta tak, väggar och på marken med Solar -monteringstriangeln

Garanterat effektiv montering

SADEX SOLAR-skensystem är konstruerat för en snabb och lätt installation som kan utföras av en person. Detta är möjligt på grund av den grova ytan på skenan, ONECLICK-snabbfästen och lättanvända T-bultar. Skenan är också lätt att förlänga med hjälp av förlängningsdelar. Ändpropparna och kabelklämmorna finslipar monteringens finish.

Grovputsad monteringsskena

  • Hjälper till att hålla panelen på plats
  • Underlättar när en person monterar

Snabb montering av skenor

  • Speciella T-bultar gör det enkelt att fästa skenorna på takfästena.

ONECLICK-snabbfästen

  • Fästs på skenan med ett klick
  • Enkel panelmontering – fjädern håller panelen i upprätt läge

Förlängningsdel till skenan

  • Enkel förlängning av skenan med en lättmonterad förlängningsdel

Monteringsavstånd

Långt monteringsavstånd 1,6 m

  • Snabbare montering
  • Testad för att motstå kraftig snö- och vindbelastning* även med långt monteringsavstånd

Påvisat motståndskraftig för tuffa förhållanden

*) Baserat på den utförda hållfasthetsberäkningen tål Sadex Solar-skensystem vind- och snöbelastningar på upp till 2,5 – 6,6 kN/m², beroende på antalet skenor som används, när solpanelens storlek är max. 1,6 m². (Matricomp-hållfasthetstest mars 2020)

För Sadex Solar-produkter har i monteringsinstruktionerna definierats en snöbelastnings- och fästeavståndstabell, som säkerställer att skensystemet kan monteras säkert och hållbart.