Balkongavvattning

Moderna lösningar för härliga balkonger!

Balkongavvattning

Balkongavvattning med flera nya innovationer och lång praktisk erfarenhet, så har vi utvecklat ett nytt sortiment till glädje för både de som använder balkongen och fastighetens ekonomi. 

Sadex balkongavvattningssystem är utvecklad för både slutanvändare och byggare. Med nya innovativa lösningar är den utvecklad för en säker och hållbar konstruktion vid nyproduktion och renovering. Vårt system styr balkongens regn- och tvättvatten på ett säkert och kontrollerat sätt ner till markbrunnen. Med kontrollerad avvattning ökar balkongerns användningsmöjligheter. Balkongerna kan till exempel tvättas ordentligt utan att det orsakar problem för de boende nedanför. Tack vare avvattningen skadas inte betongytorna - längre livslängd för balkongen!

Våra högkvalitativa produkter möjliggör en enkel, elegant och säker byggnation av balkongavvattning. Våra erfarna och professionella montörer klarar även av de mest avancerade lösningarna.

Sadex balkongavvattning