Sadex | Miljö- och kvalitetspolicy
Jonas Andersson Servicetelefon på vardagar 7-16 010 456 5530

Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Sadex projekterar, säljer och monterar takavvattning och taksäkerhet i Sverige och Finland. Vi tar ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill alltid möta kunders och samhällets behov av väl fungerande och hållbara produkter. Det är grunden i vår vision ”Noll kvalitetsfel”. Alla som arbetar i Sadex och på våra arbetsplatser har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör. 

Vi vill bygga grönt

Samarbete med våra kunder och partners är viktigt för att lyckas med vår gröna resa. Därför utvecklar och erbjuder vi gröna lösningar och gröna projekt till våra kunder och arbetar för att varje projekt och leverans blir en god grön referens för framtida affärer.

Vår målsättning driver oss framåt

Vi höjer nivån på vårt gröna byggande från år till år, det som är grönt idag är inte grönt i morgon. Därför har vi högt uppsatta miljömål som vi följer upp för att ytterligare utveckla våra arbetssätt och verktyg för ständig förbättring.

Vi har hög kompetens

Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra högt uppsatta miljömål.

Vi överträffar externa krav

Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå och arbetar för att erbjuda gröna lösningar utöver det som normer och lagar kräver.

Vi tar ansvar

Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners.

Kvalitetspolicy

Sadex projekterar, säljer och monterar takavvattning och taksäkerhet i Sverige och Finland. Vi tar ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill alltid möta kunders och samhällets behov av väl fungerande och hållbara produkter. Det är grunden i vår vision ”Noll kvalitetsfel”. Alla som arbetar i Sadex och på våra arbetsplatser har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör. 

Vi vill vara kundens första val

Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.

Vi har hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.  

---------------------

Dessa principer ansluter till Sadex övriga policys och värderingar som Kvalitetspolicy och Arbetsmiljöpolicy. Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi blir en förebild inom svenskt näringsliv.