DATASKYDDSPOLICY

Din integritet är viktigt för oss

Detta är sekretessförklaringen för Sadex AB (nedan kallad Sadex) (1999/523) och EU: s sekretesspolicy (GDPR).

För Sadex är det viktigt att våra kunder känner sig säkra när de besöker vår webbplats. Vi tar väl hand om all information vi samlar in eller tar emot från våra kunder. Sadex har åtagit sig att skydda användarnas privatliv och följa lagar om dataskydd och goda dataskyddspraxis. Denna sekretesspolicy beskriver Sadex policy för insamling och behandling av personuppgifter.

Vi behöver samla in och behandla din personliga information så att du kan komma åt våra tjänster. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi hanterar, lagrar och använder personuppgifter.

Vem är registratorn och var kan jag kontakta dig?

Kontrollanten av din personliga information är:

Sadex AB
Vallentunavägen 411 194 92
Upplands Väsby
SVERIGE

Organisationsnummer: 559096-3558  MOMS : SE559096355801

Alla frågor och andra kommentarer om sekretesspraxis eller dataskydd krävs i allmänhet för att skicka kundservice (a) sadex.se till nästa e-postadress.

Ditt samtycke

Observera att du samtycker till att lagra din information genom att prenumerera på vår hemsida och / eller prenumerera på våra produkter. När det gäller en levererad order bestäms skyldigheten att hålla informationen i enlighet med bokslutslagen (1997/1336 § 10).

Syfte och skäl för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter är föremål för antingen kundrelationen, kundens samtycke, uppdraget från Sadex till kunden eller avtalen mellan Sadex och kunden och de rättigheter och skyldigheter som följer av lagstiftningen.

Kunddata från Sadex kunddatabas används för:

 • Kundidentifiering och användarhantering. Kundidentifiering (autentisering), autentisering (behörighet) och auktorisation (auktorisation) i Sadex-tjänster. Tjänster säkerhet och åtkomst och åtkomsthantering.
 • Kundtjänst och driftsledning, hantering och utveckling av kundrelationer. Hantera kundinformation och kund- och kontakthistorik. Tillhandahåller support och rådgivning till kunden samt hanterar serviceaktiviteter och säkerställer kvalitet.
 • Implementering av Sadex verksamhet, tjänster och betalningar samt analys, rapportering, utveckling och personalisering. Säkerställa och hantera service- och betalningstransaktioner. Säkerhet för verksamhetens kvalitet och säkerhet.
 • Analys, prognoser, gruppering och utveckling av kundrelationer. Forskning och statistisk analys. Rikta kund- och marknadsföringskommunikation, utveckla produkt- och tjänsteutbud samt affärsutveckling och rapportering.
 • Leverans och marknadsföring av tjänster samt genomförande och övervakning av kund- och marknadsföringskommunikation. Hantering, analys och rapportering av kundernas feedback och kundundersökning och undersökningsresultat. Hantera kommunikations- och kampanjhistorik.

Vilka data samlar och lagrar Sadex?

Sadex samlar in och behandlar personuppgifter vid bokning webbutik, du välja en order, lämna dina kontakt / återuppringning, du registrerar dig på vår webbplats www.sadex.se eller beskydd bygger med Sadexin säljare på anbudsinfordran erbjudande eller abonnemang. Vi samlar också information om ditt besök med cookies. Ta reda på mer om cookies i slutet av denna sekretesspolicy.

Personuppgifter används för anbud och order för leverans, bearbetning och arkivering, förbättra kundservicen, affärer och e-handel, riktat innehåll och marknadsföring samt för analys och statistik.

Vi samlar också information om ditt besök med cookies. Ta reda på mer om cookies i slutet av denna sekretesspolicy.

Regelbundna informationskällor

Kundrelaterad information samlas in från kunden själv om ingående av avtalet i samband med kundservice och kund engagemang i produkt- och tjänsteutveckling, studier eller undersökningar.

1. Information som lämnas av användaren själv

 • Identifieringsinformation, t.ex. namn
 • Kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och postadress
 • Leveransinformation, t.ex. leveransadress och vald betalningsmetod
 • Köphistorik, som beställda produkter, återbetalningar och betalningar
 • Betalningsinformation, inklusive faktureringsinformation och betalningsinformation
 • Platsinformation för lokalisering av tjänsten (valutor, leveransmetoder)
 • Meddelande försäljningstillstånd
 • Företagskunder har också organisatorisk information
 • Användarnamn och lösenord för onlinetjänster

2. Upplysningar som uppfattas och härrör från användningen av tjänster

 • Analytisk information, såsom data som samlas in av onlineanalyssystem
 • Kundkommunikationsinformation, såsom information om klicklänkar på en meddelandelänk
 • Webbplats som har flyttats till Sadex hemsida
 • Enhetsidentifierare och terminalinformation, t.ex. terminalmodell och unik enhet och / eller cookie-identifierare, operativsystem för terminalutrustning
 • Datainsamlingskanal: Internet Browser, Mobile Browser, Application och Browser Version
 • IP-adress
 • Session ID, sessionstid och duration
 • E-handelshändelser som tillägg till kundvagnar

När du bara besöker vår webbplats för att söka efter information samlar vi in och använder den här informationen i ett icke-personligt format. Detta görs för att godkänna ditt besök på sidorna du söker, att besöka statistik och förbättra användningen av webbplatsen och tjänsterna. Vi sparar din IP-adress endast för din vistelse. Vi analyserar inte din identitet baserat på data.

3. Data från externa källor

Kundinformationen uppdateras och verifieras för att säkerställa att uppgifterna är korrekta och aktuella, liksom organisationer som är kopplade till andra externa källor.

Hur håller vi och kombinerar personlig information?

Sadex behåller endast uppgifter som är relevanta för syftet med och syftet med de uppgifter som lagligen krävs för bearbetning.

Sadex kan lagra information om användningen av Sadex-tjänster för att möjliggöra olika funktioner. Sadex behåller upptäckten och härledd information från användningen av tjänster separerade från det personliga register som användes för att identifiera användaren.

Eventuell onödig ändring av information, föråldrad data eller data vars behandling inte längre är berättigad kommer att kasseras med datasäkerhet.

Uppger vi personlig information?

Sadex säljer inte eller på annat sätt avslöjar dina personuppgifter till Sadex organisationer eller dotterbolag.

Sadex kan emellertid meddela dina personuppgifter till Sadex i följande situationer:

1. Underleverantörer och tjänsteleverantörer

Sadex kan använda underleverantörer och tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tekniskt underhåll av sina tjänster, kundservice, hantering av användardata och analys, undersökningar, kundkommunikation eller genomförandet av olika kampanjer. Dina personuppgifter kommer att överföras till Sadexs underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den utsträckning de är involverade i att implementera Sadexs tjänster och genomföra de användningar som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Sadex kan också använda tjänster från tredje part som e-postleverantörer, kreditbyråer, dataanalys och företagsinformationstjänster. Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer lagar om integritet.

Tjänsteleverantörer får inte använda din information för något annat ändamål än de som anges i denna sekretesspolicy och alla servicespecifika sekretessregler som beskrivs i Sadex. Sadex förpliktar dem att hålla din information konfidentiell och tillhandahålla tillräcklig säkerhet för att skydda din personliga information.

2. Bestämmelser enligt obligatorisk lagstiftning

Personuppgifter kan lämnas ut till tredje part i situationer där en lag eller förordning som gäller eller andra myndighetsbestämmelser kräver detta, eller att övervaka och säkerställa överensstämmelse med de allmänna kontraktsvillkoren för tjänster och att säkerställa tjänsternas säkerhet. Information kan dock lämnas till myndigheterna i de fall som krävs enligt lag, till exempel att undersöka och förebygga oegentligheter.

Kundinformation kan också överföras till tillfälliga poster, till exempel evenemang, lotteri eller forskningsregister, med kundens samtycke. Informationen i dessa register behandlas endast för varje register på ett särskilt informerat sätt.

Dessutom kan vi avslöja icke-personliga uppgifter (till exempel adresser och utgående adresser som används för tjänster, samt information om plattformstyper, användning av tjänster, klick etc.) till berörda tredje parter för att hjälpa dem att förstå användningsmönster, tjänster, kampanjer och / eller användbarhet för visst innehåll och attraktivitet.

Hur säkerställer vi aktuell information?

Vi kommer att göra vårt bästa för att behålla den personliga informationen vi håller rätt genom att ta bort onödiga data och uppdatera föråldrad information.

Vem kan hantera mina personuppgifter?

Medarbetare i Sadex Oy och anställda och entreprenörer i Sadex Oy och på Sadex Oy: s vägnar har rätt att använda personuppgifter på olika nivåer av tillgång, vilket krävs av jobbet.

I Sadex system där data lagras finns det olika användarnivåer, så användaren får den information de behöver för underhåll eller surfning. Varje specificerad användare eller användargrupp har sitt eget användarnamn och lösenord.

Är mina data säkra?

Säker hantering av personlig information är viktigt för oss. Vi använder allmänna tekniska säkerhetslösningar inom området för personuppgifter och styrs av användarhanteringslösningar.

Noggrann hantering av registret säkerställs och data som behandlas av informationssystemen är tillräckligt skyddade. Alla betalningstransaktioner är krypterade. När man registrerar sig på Internet-servrar hanteras den fysiska och digitala säkerheten hos hårdvaran på lämpligt sätt. Informationen i det elektroniskt behandlade registret skyddas av allmänt accepterade tekniska medel genom brandväggar, lösenord och annan informationssäkerhetsindustri. Manuellt underhållet material ligger i områden där obehörig åtkomst nekas.

Endast de som identifierats av kontrollanten och på uppdrag av och på uppdrag av registratorns anställda har tillgång till informationen i registret med den licens som styrelsen beviljat.

Sadex kan även använda underleverantörer och tjänsteleverantörer att genomföra sina tjänster och behandla personuppgifter. I så fall behandlar vi dig och andra arrangemang för att säkerställa att din personliga information behandlas i enlighet med lagstiftningen, god integritetspolicy, denna sekretesspolicy och eventuella Tjänstespecifika sekretesspolicyer.

I situationer där vi har skapat ett lösenord för dig (eller skapat av dig) har du tillgång till vissa delar av vår webbplats, du är personligen ansvarig för att skydda och behålla ditt lösenord. Lämna inte ditt lösenord till utomstående och försök använda det starkaste lösenordet.

Hur länge kommer vi att behålla din information?

Vi kommer att behålla din information i enlighet med gällande lagstiftning och så länge som behövs för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

Hur använder vi cookies?

Cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares terminal. Cookies innehåller en unik tagg som låter användare identifieras.

Sadex använder i sina webbservicekakor att implementera tjänster och underlätta användningen av tjänster. Användaren kan inte identifieras med hjälp av cookies ensam. Kakor och data som samlas in via dem används också för att analysera användbarheten och användningen av webbtjänsten, förbättra säkerheten, övervaka användningen och utveckla tjänsten.

Cookies och information från dem kan också användas för att generera riktade kommunikationer, reklam och innehåll på en webbplats, webbplatsutveckling och marknadsmätningar och optimering.

Du kan godkänna användningen av cookies eller förbjuda dina webbläsarinställningar.

Vi kan också inkludera andra komponenter i Sadex externa aktörer, såsom sociala tjänster.

Kakor på sadex.se

De använda kakorna kan vara långa eller korta varaktiga. Långvariga cookies förblir lagrade tills den angivna tidsgränsen. Ihållande cookies används till exempel. för att stödja butikens funktionalitet och för att förbättra webbplatsens interna sökning.

Kortsiktiga (så kallade sessionspecifika) cookies sparas endast på en webbplats under ett besök på användarens enhet. En kortsiktig kaka kommer att gå vilse så snart webbläsaren är stängd.

Användning av tredje part och överföring av data utanför EU eller EES

Vi använder tjänster av outsidare som använder cookies på vår webbplats för att analysera besökardata, marknadsföring om inriktning och bannerannonsering. Sådana tjänsteleverantörer är följande:

Google Analytics

Sadex-webbplatsen använder Google Analytics-webbanalystjänsten som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Cookieinformation om hur du använder vår webbplats skickas och lagras normalt på Googles USA-server.

Genom att hämta och installera följande webbläsarbilaga kan du också förhindra att de cookiegenererade data lagras och laddas upp till Google för din webbplats (inklusive din IP-adress), detsamma gäller för din fortsatta behandling av din information från Google. Med webbläsarbilag kan du hitta:

gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gb.

För mer information om användarvillkor och sekretess kan du hitta:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=en-uk

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Google AdWords

Sadex hemsida använder Google AdWords-tjänsten, Googles analytikertjänst och debriefing som en del av Google AdWords-tjänsten. Därigenom skapar den en cookie för att spåra din konversation ("omvandlingsspårning") på datorns hårddisk ("konverteringskaka"). Dessa cookies är föråldrade om 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats kan vi, tillsammans med Google, finna att du har klickat på en viss annons och styrt till en viss webbsida som ett resultat. Data som samlas in för dessa cookies ger statistik för AdWords-kunder som använder konverteringsspårningsomvandlingar (konverteringsspårning). Från denna statistik får vi information om det totala antalet användare som klickade på den visade annonsen på Google och kom till den här guidade webbplatsen med konversationsspårning (konverteringsspårning) aktiverat.

Mer information om våra användarvillkor och sekretesspolicy finns på http://www.google.co.uk/policies/technologies/ads/.

Genom att använda www.sadex.se godkänner du att vi får använda cookies enligt ovan.

Sociala media plugins

Vår hemsida använder Facebooks sociala medier plugins ("plug-ins"). Dessa tjänster tillhandahålls av Facebook, Inc. ("Tjänsteleverantör"), Facebook är en Facebook Inc.-tjänst, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). //http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Vägran att samla in data

Du kan sluta att samla in data baserat på cookies när som helst genom att justera webbläsarens inställningar eller genom att avbryta webbplatssamling tillstånd för tredje part (se tabell nedan). Observera att vissa funktioner på vår webbplats kräver användning av cookies. Det finns många webbplatser för att hjälpa till med cookie-inställningar och ändra dem, som omcookies.org.

Vi samlar in information via cookies enligt ovan med hjälp av följande tjänsteleverantörer. Om du inte vill ta bort spårningscookies av helt (webbläsarinställningar) kan du dra tillbaka licensen från enskilda tredje part av länkarna nedan.

Cookie Editor 

Cookie Användning

Vägran att samla data

Facebook Custom Audiences

Inlämning av relevanta annonser

Vägran att samla in data

Google AdWords

Inlämning av relevanta annonser

Vägran att samla in data

Google Analytics

Inlämning av relevanta annonser

Vägran att samla in data

Observera att dessa avkänningsmekanismer fungerar med cookies som ska placeras i din webbläsare. Därför måste användningen av cookies tillåtas i webbläsaren så att dessa inställningar kan användas. Om du tar bort eller tömmer cookies eller ändrar webbläsaren du använder måste dessa inställningar återställas.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter till din personliga information, och du kan genomdriva dessa genom att kontakta oss. Vi beskriver dem kortfattat nedan.

Du har alltid rätt:

 1. få tillgång till din personliga information ("tillgång till åtkomst")
 2. ber oss att korrigera ("rätt att begära en korrigering") eller uppdatera informationen eller
 3. ta bort ( "rätten att radera data") viss information (annan än den som vi måste enligt lag hållas eller som krävs för att uppfylla avtalet eller att träda i kraft med lagkrav eller försvar mot dessa krav information). Data försvinner under förutsättning att kunden förhållandet mellan dig och Sadexin registrera dig några utestående finansiella och juridiska frågor (t.ex. obetalda räkningar) och att Sadexilla ingen rättslig skyldighet att bearbeta data eller någon annan rättslig grund för databehandling.
 4. begär under vissa omständigheter att din behandling av personuppgifter är begränsad ("rätten att begära behandling")
 5. att motstå den typ av registrering av databehandling, baserad på legitima skäl "för våra legitima intressen" ( "rätt att motsätta")
 6. att få tillgång till information om dig som vi hanterar strukturerad, en allmänt använd och maskinläsbar form, och överföra denna information till en annan registrator skall vi förhindra (under förutsättning att vi får information från dig för att uppfylla avtalet och att vi behandlar data automatiskt) ( "rätten att överföra data från system till system ").

Förfrågningar och klagomål

Om du vill använda någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor om personuppgifter som innehas av oss eller det skydd av personuppgifter policy, tveka inte att kontakta oss.

Begäran bör göras för att det undertecknade info (a) sadex.fi eller skriftlig begäran ska skickas till:Sadex AB, Vallentunavägen 41119492, Upplands Väsby

Begäran om bekräftelse måste innehålla uppgifter om att ansökan avser personuppgifterna i Sadex AB kundregister.

Om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter, kontakta oss och vi kommer att göra vårt bästa för att rätta till situationen. Din integritet är av största vikt för oss och vi strävar alltid efter att skydda din personliga information på bästa möjliga sätt. Men om du tror att vi inte har lyckats med detta, kom ihåg att du har rätt att klaga till personuppgiftsombudet eller någon annan myndighet som ska definieras.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Sadex utvecklar fortlöpande sina tjänster och kan regelbundet göra ändringar i denna sekretesspolicy utan föregående meddelande.

Ändringar kan också relateras till förändringen av lagstiftningen. Vi rekommenderar att du besöker denna sekretesspolicy från tid till annan för att få veta mer om ändringar av denna sekretessbestämmelse.